Klubbhandbok

Her kan du laste ned den til ei kvar tid gjeldande klubbhandboka (organisasjonsplan m.m.) i Klepp SSK. Klubbhandbok KleppSSK Dersom du finn feil eller mangler, send ein epost til leder@kleppssk.no.   Styret.  

Alarmplaner

Alarmplan Klepphallen – symjebasseng Ved evakuering skal ein møte opp nede foran inngangen til Klepp ungdomsskule.   Alarmplan for Sirkelen

Krav om politiattest i Klepp SSK

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar […]