Innkalling til årsmøte 2023

Styret i KSSK kaller inn til årsmøte i Klepp Svømme- og Stupeklubb. Tidspunkt: torsdag 23. februar 2023 kl 19:00 Sted: Klepphallen (klasserom før en kommer til kantine) Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til: leder@kleppssk.no innen 16. februar. For å ha stemmerett må medlemmene fylle 15 år i løpet av kalenderåret, ha vært […]

Klubbhandbok

Her kan du laste ned den til ei kvar tid gjeldande klubbhandboka (organisasjonsplan m.m.) i Klepp SSK. Klubbhandbok KleppSSK Dersom du finn feil eller mangler, send ein epost til leder@kleppssk.no.   Styret.