Klubbhandbok

Her kan du laste ned den til ei kvar tid gjeldande klubbhandboka (organisasjonsplan m.m.) i Klepp SSK. Klubbhandbok KleppSSK Dersom du finn feil eller mangler, send ein epost til leder@kleppssk.no.   Styret.