Norges Stupskole – Spenning og mestring

norges-stupskole-horisontal

Norges Svømmeforbund (NSF) startet opp med Norges Stupskole høsten 2016, og er NSF sin mal for stupopplæring. Klubbene som er registrert i Norges Stupskole driver stupopplæring etter Norges Svømmeforbunds metodikk og pedagogikk. Norges Stupskole er lagt opp på samme måte som Norges Svømmeskole, med nivåer, kjerneøvelser og diplomer. NSF ønsker at alle klubber med stupopplæring tilbyr samme metodikk, slik at stupopplæringen blir gjenkjennelig på tvers av klubber. Det vil også sikre kvalitet, og at alle lærer gode grunnleggende stupferdigheter uavhengig av sted og klubb.

Norges Stupskole har fire hovedmål.
1. Lære vekk trygg og sikker stuping, samt få barn- og unge til å bli fortrolig med både vann og akrobatikk. Sikkerheten for stupskoleelevene og instruktørene er det aller viktigste!
Sikkerhet gjelder både når det kommer til fysiske utfordringer, men også det å komme inn i et miljø fritt for fordommer og forskjellsbehandling. Elevene skal komme til et trygt og forutsigbart treningsmiljø.

2. Få flest mulig barn og unge til å sette pris på stupidretten. Stupidrett er en idrett som gir unike muligheter til å oppleve mestring uansett nivå. Alle kan drive med stuping, men ikke alle kan bli flinke, og det er svært viktig å ta vare på utøvere som får mye glede av idretten, selv om potensialet ikke er så godt i utgangspunktet. Det er imidlertid da viktig å formidle at konkurranseaspektet kan defineres ut fra egne prestasjoner og forbedringer, og ikke hva andre barn på samme alder får til.

3. Gi grunnlag for at alle stupere skal kunne nå sitt eget potensial, og gi nasjonale retningslinjer for hva grunntrening innen stupsporten innebærer. En stupelev skal ha like muligheter for å lykkes med stupsporten uavhengig av hvilken klubb han kommer fra. Alle stupere i Norge skal kunne det grunnleggende skikkelig!

4. Være en hjelp for klubber som ikke har en stupskole til å starte opp stupundervisning. Svært mange basseng i Norge har stupmuligheter, men kun et fåtall tilbyr stuptrening. Gjennom dette kompendiet, skal interesserte få en innføring og hjelp slik at de kan starte med stupinstruksjon.

Innhold
Norges Stupskole består av fire nivåer: Svale, Terne, Albatross og Havørn.
Hvert nivå har ulike kjerneøvelser og delmål og det er til sammen 30 kjerneøvelser for de fire nivåene som er mål som deltageren i Norges Stupskole skal igjennom og bestå. Det er lagt opp til å bruke god tid på å lære målene godt.
Treningen foregår både på land og i vann.

Det er viktig å ha fokus på glede og mestring i Norges Stupskole, og det legges opp til at man skal ha en sikker og trygg trening der alle utøvere kan trene ut i fra sitt nivå. Det er også viktig å ha lek og morsomme øvelser fra stupebrettet.

Les mer her om innholdet i Norges Stupskole her.

Norges Stupskole i KSSK
Klepp Svømme- og stupeklubb startet opp med Norges Stupskole høsten 2016 som en av de første klubbene i landet.
Stupskolen har kurs mandager kl 16.00-17.00 i Klepp svømmehall og har plass til 15 deltakere som er inndelt i grupper etter nivå for at deltakerne skal ha best mulig utnytte av kurset/treningene.
Treningen starter med oppvarming på land, og hver tredje uke har de ulike gruppene 30 minutter med basistrening på tribunen/tumblingbanen.

Nye Stupskolekurs starter hvert halvår og påmeldingen skjer via http://www.tryggivann.no.
De som allerede har deltatt på et halvår eller mer på Norges Stupskole vil ha fortrinn til å fortsette på kurs påfølgende halvåret.

Dersom du ønsker mer informasjon om Norges Stupskole i KSSK, ta kontakt med Berit E. H. Krog, stup@kleppssk.no.

Kilde: http://www.svomming.no/stup