Om oss

Klepp Svømme- og Stupeklubb (KSSK) er en aktiv klubb i Klepp kommune med ca. 410 medlemmer i alle aldre men med hovedvekt på aldersgruppen 7-18 år.

Klepp SSK er medlem av Norges Svømmeskole (gjennom Norges Svømmeforbund) som er fellesbegrepet for alt som tilhører den nasjonale planen for svømmeopplæring. Alle klubber som er medlem av Norges Svømmeskole skal drive svømmeopplæring av høy faglig kvalitet etter Norges Svømmeforbunds prinsipper. Klubben er en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Klepp SSK sine hovedaktiviteter aktiviteter er lokalisert til Klepphallen hvor vi har eget klubbkontor. Andre aktiviteter som svømmekurs avholdes i svømmebassengene på Bore Ungdomsskule, Orre Skule samt i Klepp kommunes terapibasseng som er lokalisert i «Sirkelen».

Klubbens formål er å lære barn og unge gode svømmeferdigheter for senere perfeksjonering gjennom allsidig svømmetrening og skal prioritere breddeidrett innen svømming samtidig som det legges til rette for toppidrett.

Arbeidet skal preges av…

  • frivillighet
  • demokrati
  • lojalitet
  • likeverd

…der Alle idrettslige aktiviteter bygger på grunnverdier som

  • idrettsglede
  • fellesskap
  • helse og ærlighet

Grunnopplysninger om svømmeklubben | Historikk