Egenandel ved stevner og leirer med overnatting

(Fra Årsmøtereferatet 2020)

Det blir noen justeringer i egenandel ved stevner og leirer for 2020

 • Egenandel for stevner innenlands uten fly:
  • 1 natt: kr 1.200,- 
  • 2 netter: kr 1.400,- 
  • 3 netter: kr 1.600,- 
 • Egenandel for stevner innenlands med fly:
  • 1 natt: kr 1.400,- 
  • 2 netter: kr 1.700,- 
  • 3 netter: kr 2.000,- 
 • Egenandel deltakelse på stevner utenlands fastsettes av styret innenfor gitte budsjettrammer og kostnader. KSSK kan dekke inntil 2.500,- per deltaker per stevne.
 • Egenandel treningsleirer fastsettes av styret innenfor gitte budsjettrammer og kostnader. KSSK kan dekke inntil 50% av kostnad.
 • KSSK dekker alle utgifter for utøvers kostnader i forbindelse med deltakelse i NM og andre mesterskap (f.eks. ÅM). En forutsetning er at utøveren har vært medlem i KSSK i 3 måneder før økonomisk bistand ytes. NM-leir dekkes etter vanlige egenandelsatser.

Enstemmig vedtatt.