Grunnlagsopplysninger

Navn: Klepp Svømme- og Stupeklubb

Kortnavn: Klepp SSK (KSSK)

Anleggsadresse: Klepp Svømmehall, Stasjonsvegen 26, 4352 Kleppe

Postadresse: Postboks 11, 4358 Kleppe

 

Internettadresse: www.kleppssk.no

E-postadresse: leder@kleppssk.no

Telefon: 906 80 273 (Kjetil Holstad, leder)

 

Bankforbindelse: Klepp Sparebank

Bankkonto: 3290.07.76429

 

Stiftet: 08.05.1990

Organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret: 994159593

Idrett: Svømming og Stuping

Tatt opp som medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite/NIF:

Registrert tilknytning til:

  • Norges svømmeforbund
  • Rogaland svømmekrets
  • Rogaland idrettskrets
  • Rogaland idrettsråd

Klubbnummer i NIFs medlemsregister: