Historikk

Klepp Svømme- og Stupeklubb ble stiftet 8. mai 1990.

Frode Vintervold fra Kleppe var klubbens første leder godt hjulpet av Kari Drivenes (også fra Klepp) som trener. Sistnevnte startet med svømmegrupper allerede før klubben fikk sitt offisielle navn.

I mai 1990 blir det i Norges idrettsforbund registrert 61 medlemmer i Klepp Svømme- og Stupeklubb og 10 år senere hadde vi registrert over 150 medlemmer.

Stupegruppa startet opp igjen høsten 2014 etter å ha vært uvirksom siden 2005.