Strategiplan 2012-2017

STRATEGIPLAN KSSK 2012 – 2017

(Vedtatt på årsmøtet 2014)

Målsetting

KSSK skal preges av en sunn kultur og økonomi. Klubbens virksomhetsnivå skal ekspandere, både med tanke på bredde og topp. På denne måten vil sportslige målsettinger innfris og svømmernes motivasjonsnivå holdes oppe. Svømmernes foreldre/foresatte skal involveres slik at de kan bidra som ressurspersoner i klubbens aktiviteter.

Svømmerne skal ha et trygt, sosialt idrettsmiljø slik at de stadig forbedrer seg i sportslige prestasjoner. Klubben skal ha trenere med god faglig kompetanse, slik at de kan tilrettelegge for god og sunn utvikling hos den enkelte svømmer.

KSSK skal synligjøre seg positivt i Klepp og dets nærmiljø. Vi skal tilstrebe en god dialog med kommunen og andre samarbeidspartnere for å gi et best mulig tilbud til barn og unge innen svømmeidretten.

 Organisasjon

Målsetting

KSSK som klubb skal være utviklende og kunne tilpasse de endringer som påvirker vår situasjon. Skape trygghet og samhørighet gjennom klare og konkrete arbeidsoppgaver tilpasset den enkelte. KSSK bør tilstrebe å være representert i svømmeforbundets organer, herunder: styret, utvalg, komiteer mm. Klubben skal systematisk arbeide for å kvalifisere trenere, instruktører og dommere.

Tiltak

 • Utarbeide en handlingsplan med klare arbeidsinstrukser for styret, trenere, instruktører og dommere
 • Alle ansatte og tillitsvalgte skal ha definerte ansvarsområder og klare arbeidsinstrukser
 • De tillitsvalgte skal gjenspeile klubbens medlemsmasse
 • Utarbeide informasjonsrutiner
 • Sikre kommunikasjon og større synlighet gjennomaktivt bruk av nettside, lokalavis, engasjert styre og foreldregruppe

Økonomi

Målsetting

KSSK skal ha en økonomisk forsvarlig drift i henhold til de gjeldende bestemmelser og lovverk. KSSK skal ha god likviditet til enhver tid og styrke økonomien gjennom flere inntektskilder

Tiltak

 • Legge inn budsjett- og regnskapskontroll ved styremøter
 • Klare rutiner med hensyn til myndighet
 • Øke kursvirksomhet
 • Øke antall medlemmer i klubben
 • Opprettholde og videreutvikledugnadskonsept som gir økte inntekter
 • Øke sponsoraktiviteter
 • Øke samhandling med andre klubber for utnyttelse av felles ressurser

 Miljø

Målsetting

KSSK skal være en klubb hvor alle trives, og hvor det er et miljø som føles trygt og utviklende for den enkelte. KSSK sine etiske retningslinjer skal respekteres, og klubben skal følge NIF/NSF sine lover og regler slik at alle blir håndtert likt og med respekt.

KSSK skal tilstrebe et inkluderende sosialt miljø i tillegg til et sportslig utviklende miljø.

Tiltak

 • Et aktivt tilbud til alle medlemmer gjennom hele året
 • Lavest mulig terskel for å rekruttere flere medlemmer
 • Et variert tilbud som tar hensyn til svømmere på alle nivåer
 • Regelmessige foreldremøter
 • Utarbeide terminliste og gjøre denne tilgjengelig for alle

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.