Klepp Svømme og Stupeklubb (KSSK) stanser alle kurs og treninger med umiddelbar virkning fom. 12/3

Klepp Svømme og Stupeklubb (KSSK) stanser alle kurs og treninger med umiddelbar virkning.

På bakgrunn av nye retningslinjer fra Folkehelseinstituttet, stanser Klepp Svømme og Stupeklubb umiddelbart all aktivitet, for å bidra til å begrense risiko for spredning av coronaviruset.

Vi er i løpende kontakt med kommunelegen og idrettskonsulenten og vil gjenoppta aktiviteten i klubben når det bekreftes at smittefaren er over.

Vi håper at disse tiltakene vil bidra til at situasjonen raskt normaliserer seg og at den gode trengingsånden i KSSK består.

Når det gjelder rent praktisk hvordan vi skal løse dette mht kursavgifter, treningsavgift o.l. vi måtte komme tilbake til dette. Vi har aldri vært i liknende situasjoner og vet ikke nok om dette pr nå. Vi ønsker at våre medlemmer er tålmodige og lar oss få tid til å jobbe med en løsning her og ber om forståelse for at vi ikke vil ha kapasitet til å besvare et stort antall av henvendelser omkring dette. Følg med på vår FB side for oppdateringer framover.

Styret KSSK

Postet i Siste nytt, Svømmekurs og tagget .