Innkalling årsmøte Klepp svømme- og stupeklubb 2020

Det innkalles til årsmøte i Klepp svømme og stupeklubb: Mandag 2. mars 2020 kl. 18.00 Sted: Klepphallen – klasserom før en kommer til kantinen. Dersom du har en sak som skal opp i årsmøte bes du om å sende inn forslag til: leder@kleppssk.no innen 17. februar.   For å ha stemmerett må medlemmene ha fylt 15 […]

Årsmøte KSSK 2018

Årsmøte i Klepp svømme og stupeklubb er satt til: Onsdag 28. februar 2018 kl. 19:00 Stad: Klepphallen – klasserom før ein kjem inn i kantina. Dersom du har ein sak som skal opp i årsmøte ber me deg om å sende forslag inn til: leder@kleppssk.no innan 12. februar. På den måten sikrar me at det kjem med […]

Ekstraordinært årsmøte KSSK 2017

Pga sykdom under årets årsmøte 20.2 ble ikke regnskapet for 2016 og budsjettet for 2017 behandlet og godkjent. Det kalles derfor inn til ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte i Klepp svømme- og stupeklubb er satt til: Mandag 6. mars 2017 kl. 18:00 Sted: Klepphallen – klasserom før en kommer inn i kantina. Saksliste og dokumenter: Regnskap 2016 – Budsjett 2017

Årsmøte i Klepp SSK 2016

Velkommen til årsmøte i KSSK Vedlagt finner dere sakslisten for årsmøtet. Dag: Onsdag 24. februar Tid: 19:00 Vedlegg: Saksliste_aarsmoete_2016_KSSK Årsmelding Kleppssk 2015_23022016 Velkommen!      

Årsmøte 2015 i KleppSSK

Hei Det vert halde årsmøte for 2015 i KleppSSK måndag 23. februar i Klepp idrettshall. Dersom du ynskjer å melde inn saker til årsmøtet kan det gjerast ved å sende epost til  post@kleppssk.no eller ved å sende inn via dette skjemaet. Hugs – Saker lyt  sendast inn seinast 14 dagar før årsmøtet. Vel møtt! v /Styret i KleppSSK