Dommerkurs!

Til alle foreldre og foresatte! Det blir arrangert et kretsdommerkurs 5. juni klokken 17.00 på Idrettens Hus, Viking stadion. Jeg håper det er mange fra vår klubb som ønsker å bli utdannet dommer. 2019 blir et heftig år i Rogaland når det gjelder stevner. Vi begynner med LÅMØ på Karmøy der vi trenger 22 dommere […]

KleppSSK ynskjer fleire dommarar

Klubben vår har hatt eit løft med tanke på antall dommarar. Det er likevel slik at ein ikkje kan kvila på laubæra. I fjor utdanna me ingen nye dommarar i klubben. Det lyt me gjera noko med. Dersom du ynskjer å verta dommar – eller enda betre berre lurar på om du kan vera dommar – […]

Til alle foreldre!!!

For å kunne arrangere konkurranser, er vi avhengige av dommere. Det er dommerne som sørger for at arrangementet ledes i havn på en god måte, etter de gitte lover og regler. Klepp SSK som alle andre klubber har jevnlig behov for nye dommere, og Rogaland svømmekrets oppfordrer til å ta dommerkurs, slik at konkurransene kan gjennomføres. […]