Låmø 2015

LÅMØ 2015 i Bergen er no ferdig. KleppSSK deltok med fylgjande symjarar: Suzanna, Oline, Aurora, Brage, Sol, Lars Audun, Øyvind og Olav. Alle har i laupet av desse tre dagane satt fleire personlege rekordar. Med andre ord mykje bra symjing. Brage enda på ein flott 5. plass i samandraget. Ei anna som vart innanfor topp 10. var Suzanna, […]

LÅMØ 2015 – treningshelg

Me vil saman med Sola og Randaberg gjennomføre ei treningshelg 28-30 november for våre LÅMØ-symjarar. Treningane er tiltenkt dei som er kvalifisert per i dag eller har ein mulighet til å verta kvalifisert i tida fram til og med Bryne-stevnet i februar 2015. Dette gjeld symjarar i årsklassane 2004-1999. Om du er i tvil kvar du er […]