Resultater – Rekruttstevnet

Da var årets rekruttstevne i Klepphallen vel blåst. Over 220 unger konkurrerte ivrig i vannet mens en horde av venner og slekt bivånet fra tribunen. Resultatene kan lastes ned her… Ihht NIF barneidretts regler er årsklassene 2005 og yngre er sortert alfabetisk. For årsklassene 2006 og 2007 er ingen tider oppgitt. Disse er sendt klubbene […]

Symjebriller i Klepphallen mars 2014. Foto: Njål Fisketjøn

Resultatlister – Rekruttstevne

Da var resultatene klare etter søndagens rekruttstevne i Klepphallen. De av klubbene som ønsker en UNI_R.txt fil for import til sin Jechsoft Victoria database bes ta kontakt med oppmann@kleppssk.no. Her finner du PDF filen med alle resultatene: resultatliste_23032014 Iht. norsk barneidrettslov er årsklasser 2004 og yngre sortert alfabetisk. For årsklasse 2006 oppgis heller ikke tider. Disse finnes […]