Treningstider vinterferien 2020

For å få oversikt over kven som planlegg å delta på dei ulike treningsøktene i vinterferien, ynskjer me at symjarane melder seg på dei einskilde treningane dei kjem til å delta på. Registrer dine valgte treningar her:  

Vinterferien 2015

«Ferien» går sin gang. Ein kan ikkje akkurat lyga på seg særleg høg snødybde der symjarane oppheld seg denne vinterferien… Godt oppmøte onsdagen i Klepp-hallen. Det var rundt 22 symjarar i fyrste økta og godt 25 i 2. økta. Nokre bilete nedanfor:

Treningstider vinterferien

Hei Nedenfor er alle treninger i vinterferien listet opp. MERK: Alle normaldager i neste veka vert fulle dager på kvar einskild treningsstad – inkludert mat og basistrening mellom symjeøktene. Pris per dag ein deltek vert difor 150,- NOK. Dette gjeld kun for måndag til og med fredag. MERK: endring /oppdatering av treningstid i Tanangerhallen fredag […]