Foreldrevett

Foto: mediaphotos

Foreldre har en viktig rolle i barns utvikling på alle felt, også innenfor idretten. Det som ser ut til å være det riktige å gjøre, virker noen ganger mot sin hensikt. Klepp SSK setter pris på engasjement fra foreldre, og har derfor laget et sett med grunnregler som sikrer at svømmerne og foreldre sammen utvikler seg best mulig gjennom idretten.

 1. Sørg for at barnet møter på trening. Er det grunner til ikke å komme, så meld fra til trener via e-post eller SMS.
 2. Barnet må svømme for sin egen del og ikke for foreldrene. Vær stolt av at barnet kan svømme godt og fort. Fortere enn de aller fleste andre.
 3. Aldri gi inntrykk av at resultater man oppnår i konkurranse ikke er bra nok. Har man gjort sitt beste, så er det bra. La treneren evaluere og gi tilbakemelding om hva som kan forbedres til neste gang. Hør med barnet i etterkant av trening, leir og stevne hvilken opplevelse de hadde, aldri hvem man vant/tapte over.
 4. Gi barnet muligheter til utvikling, samarbeid med trener om gode organisatoriske løsninger.
 5. Bli kjent med andre foreldre i Klepp svømme og stupeklubb. Det er artigere om man er involvert.
 6. Vær lojale mot klubb og trenere. Negative kommentarer skal ikke forekomme i oppholdsrom og i svømmehall. Ta det opp med trenere eller ledere hvis det er noe som bør rettes på.
 7. Hjelp til å holde hallene ryddige og rene. Kast søppel.
 8. Betal medlemskap og møt opp på årsmøtet hvert år. Der får man innblikk i hvordan klubben drives, og man kan være med å avgjøre hvordan klubben skal utvikles videre.
 9. Hold dere til de sosiale rammene som det er lagt opp til på stevner, leire og samlinger. Barna har alltid noe å bidra med i en gruppe og man lærer også mer ved å være sammen.
 10. Hjelp barna til å komme gjennom vanskelige perioder. De trenger konstruktive løsninger og hjelp til konkrete gjøremål, ikke krav og press i tunge perioder.
 11. Vi voksne som følger svømmerne prøver å sitte samlet på tribunen og har det veldig hyggelig på stevner. INGEN foreldre skal løpe rundt på bassengkanten – der skal KUN trenerne, lagledere og svømmerne være.
 12. Hvis et av dine barn er en spesielt talentfull utøver og andre i familien ikke er det, pass på at du har like mye tid og energi til dem.
 13. Ikke sammenlign ditt barn med andre, verken på godt eller vondt.
 14. Balansert og variert kost er best. Suksess kommer med tålmodig trening og utvikling av idrettsglede og psykisk modenhet. Unngå å stole på eller oppfordre til bruk av ulike kosttilskudd.
 15. Oppmuntre til innsats på skole på samme måte som du oppmuntrer til innsats i sport.
 16. Lær barna ansvarsbevissthet og selvhevdelse. Barn kan lære å pakke ned og pakke ut treningsbaggene og fylle sine egne flasker. Oppmuntre dem til å ta kontroll over egen sportsutfoldelse.