Oppstart hausten 2015

Då er me snart i gang igjen. A-gruppa vår tjuvstarta i dag og kjem til å symja resten av veka, medan Rekrutt gruppe e og d startar onsdag 19.august kl. 1600.  Det same gjeld for stup. For  A-B-C-gruppene vert det vanleg trening frå neste måndag, dvs. 17. august (mogleg det vert ein bane mindre måndag […]

Treningstider vinterferien

Hei Nedenfor er alle treninger i vinterferien listet opp. MERK: Alle normaldager i neste veka vert fulle dager på kvar einskild treningsstad – inkludert mat og basistrening mellom symjeøktene. Pris per dag ein deltek vert difor 150,- NOK. Dette gjeld kun for måndag til og med fredag. MERK: endring /oppdatering av treningstid i Tanangerhallen fredag […]

Ikkje alle er på stevne

Til tross for at det er LÅMØ denne helga, er det framleis symjarar på treningane til KleppSSK.  Strengt tatt er det jo eit fåtall av konkurransesymjarane som er i Bergen, og rekruttane har trening som vanleg. Treningane til konkurransesymjarane gjekk med noko redusert trenarkapasitet (ref. underteikna var vel meir badevakt enn trenar…).