Konkurranser Stup

Det arrangeres konkurranser i stup som er åpne for alle, mens andre konkurranser har kvalifikasjonskrav for å kunne delta.
Alle konkurranser krever likevel et godkjent stupprogram bestående av en serie med fem pliktstup + 2-5 valgfrie stup avhengig av stuperens klasse.
Tripp Trapp:
Dette er en konkurranse som er åpen for alle uten kvalifisering, men med en regional begrensning for utøver som er 10 år og yngre. Det arrangeres fire Tripp Trapp konkurranser i løpet av året.
Landsfinale Tripp Trapp:
Dette er avslutningen på Tripp Trapp sesongen. Konkurransen er åpen for alle fra det året de fyller 11 år.
Norgesmesterskap:
Åpent for utøvere fra det året de fyller 13 år. Her må man kvalifisere seg med poeng fra andre stevner. Poengkravet varierer for de forskjellige aldersgruppene og for de ulike øvelsene/høydene.
Link til lover og regler for konkurranser, samt krav til stupprogram finnes her.
Fullstendig terminliste legges på Norges svømmeforbunds nettsider.