Bilete av enkelte styremedlemmar

Styremøter

Her er ein oversikt på planlagte styremøter: 20.10    Kl. 1730    Klepphallen 10.11    Kl. 1730    Klepphallen 01.12    Kl. 1730   Klepphallen    

KSSK søker Svømmekurs-instruktører og hjelpeinstruktører

KleppSSK Svømmeskole ønsker å øke svømmekurs instruktørstaben med 5 instruktører og hjelpeinstruktører fra høsten 2014. Er du glad i vann og ønsker å være med å bidra på svømmekurs ønsker vi kontakt med deg. Kontaktperson:  Bente Egeland, Svømmeskoleansvarlig KSSK   opptak@kleppssk Her er litt mer informasjon om svømmeforbundets  utdanningstilbud: http://utdanning.svomming.no/  

Kretsdommerkurs

Klubbene som arrangerer stevner i Rogaland trenger å utdanne flere dommere for å kunne oppfyller forbundet sitt krav med minimum 12 dommere pr. stevne og 24 pr. mesterskap. Det er høy aktivitet i kretsen og det er positivt men vi trenger flere dommere for å kunne gjennomføre stevnene på en god måte. RSK vurderer å […]

Referat fra utøvermøte

  Onsdag 26.mars ble det avhold kombinert pizzakveld og utøvermøte rett etter onsdagstrening, kl.19.00. 38 utøvere fra gruppene A til C møtte opp. Det var også representanter fra styret, trenere og foreldrene tilstede. Amund Junge presenterte seg som ny leder i KSSK. Agenda for møtet var: Hvordan opplever svømmerne det å være i KSSK, og hva […]