Nivåinndeling i KSSK

Klepp svømme og stupeklubb har svømmekurs og treningsgrupper for barn fra 1 klasse og eldre.

Påmelding til svømmekurs og ventelister gjøres via portalen TRYGGIVANN

Svømmekurs:

Vannmerket: For de som har vannskrekk eller er skeptiske til vann

Hvalmerket  5-6 år – Hvalmerket + Dykking (Nivå1)

kssk_slide8Kurset er for elever som ikke har noen erfaring i vann tidligere. Hvalmerkekursene fokuserer på på de grunnleggende øvelsene for vanntilvenning og på kjernefunksjonen “Dykke”, som innebærer at man skal kunne dykke kroppen under vann. For å lære å svømme må eleven kunne oppholde seg under vann – dykke, og orientere seg der. Dette innebærer også at man kan kontrollere pustingen: puste inn – dykke under – se og orientere seg – komme opp – puste ut og inn.

Etter endt kurs skal elevene beherske følgende:

– Kombinere hopp fra bassengkanten – dykke – orientere seg under vann – hente gjenstander til overflaten.

 

Skilpaddemerket – 6-7 år Flyte (Nivå 2)

Skilpaddekursene fokuserer på kjernefunksjonen “Flyte”, som innebærer at man opplever oppdriften i vannet. Den bevisste opplevelsen av at vannet “bærer” kroppen er helt sentral i svømmeopplæringen. Flytingen påvirkes av kroppens holdning, og ikke minst pusting. Forutsetningen for å flyte er at mest mulig av kroppen er under vann. Derfor følger flyting etter dykking.

Etter endt kurs skal elevene beherske følgende:

– Flyte som en pil på magen og på ryggen, med armene strukket frem, i minst 15 sekunder på hver side.

Pingvinmerket – 6-9 år Framdrift/ Gli begynnede crawl og ryggsvømming (Nivå 3)

Pingvinkursene fokuserer på kjernefunksjonen “Gli”, som innebærer at man flyter i bevegelse, enten under vann eller i overflaten. Det gir eleven mulighet til å erfare vannets motstandskraft. Å gli forutsetter at eleven kan holde pusten og flyte.

Etter endt kurs skal elevene beherske følgende:

– Kombinere aktivitetene hoppe – flyte opp – innta linjeholdning på magen i vannflaten – gjøre crawlbeinspark med armene strukket frem – dreie over på ryggen – gjøre beinspark i linjeholdning og puste.

Selungenmerket –     7-9 år Crawl og ryggsvømming (Nivå 4 )

Selungenkursene fokuserer på kjernefunksjonen “Fremdrift”, som innebærer at man skaper fremdrift i vannet ved hjelp av arm- og beinbevegelser. Målet er å nytte motstandskraften i vannet slik at bevegelsene fører til fremdrift.

Etter endt kurs skal elevene beherske følgende:

– Stupe uti på dypt vann – svømme 12,5 meter på magen – skifte retning – svømme 2-3 meter mot startstedet – stoppe – flyte i 30 sekunder – svømme på ryggen tilbake til utgangspunktet

Svømmeskolen – Videregående svømmekurs:

Svømmeskolen er samlebegrepet fro videregående svømmekurs. I løpet av tiden på Svømmskolen skal barna gå gjennom disse nivåene:

Sel: Crawl og rygg videregående svømmeopplæring. Saltovendinger og startstup. ca 8-11 år

Sjøløve : Brystsvømming + svømming over lengre distanser. Stup nivå1. Brystvendig og startstup.   I skolebasseng på Bore og med disansesvømming i 25 m basseng mandager.  ca 9-11år.

Delfin:   Butterfly og bryst. Vendinger og startstup. Stup nivå1. Videregående svømmeopplæring i 25m basseng i crawl, rygg. Svømming over lengre distanser.

Elevene skal gjennom de videregående kursene utvikle allsidighet innen svømming og livredning for å bli i

stand til å forebygge ulykker, samt vurdere og gjennomføre en redningsaksjon både av seg selv (selvberging)

og andre (redding av andre).

Hovedmål for Videregående opplæring

Skal kunne alle vendinger

Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren kunne utføre både saltovending og åpen

vending.

Skal kunne startstup fra startpall, og ryggstart

Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren kunne utføre startstup fra startpallen. I

tillegg skal man kunne utføre ryggstart.

Skal kunne svømme crawl med fin flyt

Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren kunne svømme crawl finkoordinert. Fin

flyt i teknikken, avslappet, god linjeholdning, rytmisk pusting og gode beinspark.

 Skal kunne svømme rygg med fin flyt

Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren kunne svømme rygg finkoordinert. Fin

flyt i teknikken uten pause i bevegelsene, god linjeholdning, rytmisk pusting og gode

beinspark.

 Skal kunne svømme bryst

Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren kunne svømme bryst grovkoordinert.

Armtak foran kroppen, fotbladene vinklet ut gjennom beinsparket, rytmisk pusting.

Skal kunne svømme butterfly

Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren kunne svømme butterfly grovkoordinert.

God delfinbevegelse, symmetri i armtaket, redusert pusting.

Skal beherske medleysvømming

Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren kunne svømme medley. Fokus på riktig

rekkefølge, god gli (linjeholdning) og beinspark ut fra vegg.

Skal beherske god linjeholdning på mage, rygg, side og i rotasjonen

Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren ha god linjeholdning i alle plan, samt

kunne rotere med god linjeholdning.

Skal beherske livredning i vann

 Etter gjennomført kursrekke skal deltakeren kunne svømme med klær, ilandføre

person eller dokke, trå vannet, bruke forlenget arm, dykke ned og hente gjenstander

(eller person), varsle om hjelp.

Svømmetrening

Gruppe E:Er rekurtter til konkurransevømmegruppa. de er ikke lisensierte svømmere. Svømmetrening i Klepphallen .  Videre opplæring i crawl, rygg, bryst og butterfly = Haimarket. Deltakelse på rekrutt svømmestevner (uapprobert). 9 – 12 år +/- Forberedelse til svømmetrening på talent/konkuransenivå


Lisensierte svømmere:

Gruppe D: Overgang mellom rekruttstevne nivå og konkurransestevnenivå. Svømmetrening for å komme opp på nivå med utøverene i konkurransegruppa. Teknikkgruppe. Treningsmengdene økes gradvis. Fra 10år ++. Deltakelse på Approberte svømmestevner.

Gruppe C: Aktive utøvere som driver svømmetrening og deltar på Approberte svømmestevner. LÅMØ svømmere. Fra 11år ++/-

Gruppe B: Aktive utøvere som driver svømmetrening og deltar på Approberte svømmestevner, LÅMØ, ÅM og kvalifiseringstevner. Fra 12år ++/-

Gruppe A: Aktive utøvere som driver svømmetrening og deltar på Approberte svømmestevner, LÅMØ og kvalifiseringstevner.  Fra 12år ++/-

Gruppe TG :  Treningsgruppe. Ungdomssvømmere som ikke deltar på Aporberte Stevner men som aktivt deltar på svømmetrening.

Masters: Tidligere konkurransesvømmere og andre som vil aktivt trene svømming. SR.

Spørsmål kan rettes til opptak@kleppssk

Påmelding til kurs / ventelister gjøres via portalen www.tryggivann.no

Postet i Klubbinformasjon, Svømmekurs og tagget , .