Referat 18.02.2013

Referat fra foreldremøte i Klepp svømme og stupeklubb (KSSK) 18.2.2013

18 foreldre hadde tatt turen til Klepphallen denne kvelden for å høre blant annet trener Håkon Helle sitt engasjerende innspill om trening, kosthold og tanker om klubben fremover.

Nedenfor er et utdrag av det Håkon formidlet til foreldrene.

KSSK skal være en klubb for alle, hvor de som ønsker å bli konkurransesvømmere vil ha mulighet til dette. Ellers satses det både på topp og breddeidrett. Håkon mener han kan tilføre klubben både profesjonalitet og kunnskap. Han presenterer et eksempel på en strategiplan som brukes i Randaberg og Sola. Planen inneholder blant annet visjon, mål, ide samt ulike fokusområder. Noe lignende bør være mulig å få laget i vår klubb også.

 

Hvor mye må vi trene?

For å bli virkelig gode må det trenes mye. Utøverne i KSSK trener mindre enn andre klubber, hvorfor? Hos oss legges det vekt på progresjon – gradvis økning i treningsmengde og endret innhold i takt med alder og utvikling. Det legges også stor vekt på variasjon og kontinuitet i treningen. Spesialisering vs. allsidighet.

 

Hvilken gevinst er det i trening?

Forskning viser at foruten en helsegevinst gir trening også; høyere IQ, økt mestring, selvtillit og mot. Utøvere blir flinke til å disponere og planlegge tiden sin, noe som vises igjen på resultater i skole og jobb. Trening er rett og slett en investering i gode mennesker.

 

Kosthold

Har stor betydning for ytelse og restitusjon. Spis både før og etter trening.

Etter trening og konkurranse, drikk minst 5 dl umiddelbart etter.

Innta karbohydrater innen 30 min. etter alle økter.( Sportsdrikk – juice, sportsbar, frukt, brød eller rosiner.)

Spis måltid med karbohydrater, protein og fett innen 2 timer etter endt økt. ( brød, korn + melk, yoghurt, middagsrett – ris, pasta eller potet. ) Banan og Litago fungerer greit etter trening.

Ha alltid med drikkeflaske på trening.

Håkon stiller gjerne på et utøvermøte med den info gitt til foreldrene i kveld.  Samarbeid mellom trener, utøvere og foreldre er viktig.

Tips om kosthold vil etter hvert legges ut på hjemmesiden, enn så lenge anbefales www.olympiatoppen.no

Håkon avslutter med en oppfordring til foreldrene om å komme på trening for å observere hva de holder på med.

 

Svømmeaksjonen 2013

Norges svømmeforbund og Gjensidigestiftelsen arrangerer også dette året svømmeaksjon. Aksjonen innebærer å arrangere intensiv svømmeopplæring over 5 dager (1 uke) for barn mellom 6 og 10 år. Kurset skal ha 5 timer i vann samt 1 teoridel. Satsningsgruppe er særlig 6 åringer og innvandrerbarn. Dersom klubben får avholde årets aksjon vil vi få kr.20.000 til klubbkassen. I denne forbindelse trenger vi en ildsjel, som kan skrive en søknad og dra arrangementet i havn. Instruktør vil være fra NSF. For mer info se: www.svomming.no

Kontakt styret dersom du kan være med å bidra.

 

Stupekurs

KSSK vil i samarbeid med Stupeforbundet arrangere stupekurs. Treneren kommer fra Bryne svømmeklubb.  Tid og sted vil bli annonsert på hjemmesiden.

 

Dommerkurs

Oppmann Atle Lagestrand kommer med en oppfordring til alle foreldre om å være med å bidra i klubben. Han la særlig vekt på viktigheten av at klubben har nok egne dommere til stevner. Per i dag trenger vi flere foreldre / foresatte som dommere. Når ungene allikevel er på stevne kan foreldrene gjøre en innsats. Om klubben ikke har nok dommere kan vi for eksempel ikke påta oss å arrangere kretsstevner, noe som gir oss ca. 30.000 i fortjeneste per gang. Klubben arrangerer 1 slikt stevne per år. På approberte stevner (utøvere over 10 år med tidtaking og rangering) trengs 10 dommere. For å bli dommer kreves det ingen egen svømmeerfaring, kun 1 dag teori samt 1 dag på stevne. Det er en kjekk jobb med enkle regler hvor en ser enten på mål eller teknikk. Dersom det er nok foreldre som melder sin interesse kan kurset avholdes på Klepp.

 

Lisens

Lisens skal betales til Norges Svømmeforbund for deltakelse på approberte stevner. Lisensen gjelder for et kalenderår og skal betales av utøveren. Lisensen er en forsikring av utøveren på stevner. Dersom lisensen ikke er betalt kan utøveren bli nektet å starte og tider ikke registrert.

 

Stevnepåmelding

Påmelding til stevner går via trenerne, og de er bindende. Startavgift er kr.75 pr start. KSSK har i motsetning til mange andre klubber valgt å betale denne for sine utøvere. Det er derfor viktig at dersom en er påmeldt til et stevne, så møter man opp. Klubben kan sende faktura i etterkant om utøveren ikke har gyldig fravær.

På approberte stevner finner en info på www.medley.no   På livetiming.no kan konkurransene følges rett på nett.

 

KSSK arrangerer rekruttstevne søndag 17.mars og åpent stevne 23 – 24. november. 

 

Det har for uinnvidde vært spørsmål om hva LÅMØ og ÅMØ er.

LÅMØ – Landsdel Årsklassemønstring. Rogaland representer Vest sammen med Hordaland og Sogn og Fjorande. Det er forslag om at vi fra neste år går sammen med Agderfylkene i stedet på grunn av lange avstander. LÅMØ er det stevnet hvor utøverne kvalifiserer seg til NM, i 5 definerte øvelser.

ÅMØ – Årsklassemønstring, her møtes de 24 beste fra hver årsklasse i fra hele landet.

Svømmerene blir rangert etter årsklasser.

Håkon sitt mål for KSSK er å komme i topp 10.

 

Kommunikasjon

Hvordan sikre informasjonsflyten i klubben? Dette har blitt opplevd som vanskelig.

Mye info om kurs og påmelding finnes på www.tryggivann.no

Hjemmesiden www.kleppssk.no vil på sikt bli tatt mer i bruk og nyttig informasjon om klubben og til utøverne vil ligge her. Gode forslag fra foreldre om hva som bør ligge ute tas gjerne imot.

Her vil også bli lagt ut kontaktinfo.Opprettelse av en felles sms utsendelse vil bli vurdert.

Det er viktig at klubben har rett mailadresse til utøverne/foresatte.

 

 

Referent

Marianne Lønrusten

Postet i Foreldremøter og tagget .