Oppstartshelg i Forsand

Randaberg svømmeklubb har invitert Sola og KleppSSK til ei oppstartshelg i Forsand. Dette gjeld våras konkurransesymjarar – ikkje rekruttar denne gongen. Det er noko kort frist, da treningshelga er siste helga i august (29-31). Påmeldingsfristen er enda kortare -måndag 25. august. Slik det foreløpig ser ut, vert prisen kring 600,- NOK. Dykk finn påmeldingsskjemaet lenger nede i […]